Příspěvky podle kategorií: Právní informace

Podmínky služby

Eliška Kovaříková, pro, 30 2023

Podmínky služby stránek Dveře a Okna Rublič obsahují důležité informace o právech a povinnostech uživatelů. Zahrnují klíčové aspekty práv na obsah, pravidla používání služeb, omezení odpovědnosti a proces změny podmínek. Uživatelé by měli tyto podmínky pečlivě přečíst.

Kategorie: