Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

V dnešní digitální době je ochrana osobních údajů klíčovou prioritou pro naši firmu Dveře a Okna Rublič. V rámci našeho závazku chránit soukromí našich zákazníků, dodavatelů a všech návštěvníků naší webové stránky jsme vytvořili tyto zásady ochrany osobních údajů. Naším cílem je transparentně informovat o tom, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaké jsou vaše práva. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky a Evropské unie, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás záležitostí důvěry a vašeho bezpečí. Při zpracování osobních údajů dbáme na nejvyšší možnou míru diskrétnosti a bezpečnostních opatření. Tato stránka vám poskytne informace o tom, jaké údaje shromažďujeme, jaké metody zabezpečení používáme k ochraně vašich údajů, a jak můžete uplatňovat svá práva týkající se vašich osobních údajů.

Shromažďování a použití osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme pouze v nezbytné míře a s vaším souhlasem v případech, kdy je to nutné pro plnění našich smluvních závazků, pro zlepšení našich služeb nebo pro marketingové účely. Tyto údaje zahrnují, ale nejsou omezeny na, vaše jméno, kontaktní údaje, informace o vašich obchodních transakcích a vaše interakce s naší webovou stránkou. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro účely, pro které byly shromážděny, a jsou chráněny před zneužitím.

Veškeré shromažďování a zpracování osobních údajů je prováděno s největší pečlivostí a v souladu s platnými zákony. Jsme si vědomi, že ochrana osobních údajů je neustálý proces a proto pravidelně aktualizujeme naše bezpečnostní opatření a zásady ochrany soukromí, abychom zajistili jejich aktuálnost a efektivitu.

Práva subjektů údajů

V souladu s GDPR máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme. Máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich osobních údajů. Dále máte právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Ke všem vašim dotazům a požadavkům týkajícím se ochrany osobních údajů se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailu [email protected].

Zavazujeme se, že vaše žádosti budeme vyřizovat rychle a v souladu s platnými zákony. Pokud máte pocit, že vaše práva byla porušena, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se ochrany vašich osobních údajů, prosím kontaktujte majitelku webové stránky, Elišku Kovaříkovou, na adrese Veslařská 270, 637 00 Brno, Česká republika, nebo na e-mailu [email protected].

Napsat komentář